Խորհրդակցական մարմինների գործունեություն նախորդ տարիներ

2018-2019 ՈՒՍՏԱՐԻ

 

ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ   ՀՀ Գեղաշենի Ռազմիկ Ստեփանյանի անվան միջնակարգ դպրոցի կառավարման խորհրդի

 ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ԿԱԶՄ  ՀՀ Գեղաշենի Ռազմիկ Ստեփանյանի անվան միջնակարգ դպրոցի   կառավարման խորհրդի  

 

ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ   ՀՀ Գեղաշենի Ռազմիկ Ստեփանյանի անվան միջնակարգ դպրոցի մանկավարժական խորհրդի

ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ԿԱԶՄ  ՀՀ Գեղաշենի Ռազմիկ Ստեփանյանի անվան միջնակարգ դպրոցի   մանկավարժական խորհրդի 

ԾՆՈՂԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ   ՀՀ Գեղաշենի Ռազմիկ Ստեփանյանի անվան միջնակարգ դպրոցի ծնողական  խորհրդի

ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ԿԱԶՄ  ՀՀ Գեղաշենի Ռազմիկ Ստեփանյանի անվան միջնակարգ դպրոցի   ծնողական խորհրդի 

                     

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ԵՎ ԴԱՍԱՐԱՆԱԿԱՆ ԾՆՈՂԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴՆԵՐԻ ՆԻՍՏԵՐԻ

ԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ԾՆՈՂԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

Արձանագրություն թիվ 1:

Տեղադրված է 06.09.2018

Արձանագրություն թիվ 2:

Տեղադրված է 14.09.2018

Արձանագրություն թիվ 3:

Տեղադրված է 05.10.2018

Արձանագրություն թիվ 4:

Տեղադրված է 01.03.2019

 

1-ին <<Ա>> դասարան

Արձանագրություն թիվ 1:

Տեղադրված է 11.09.2018

Արձանագրություն թիվ 2:

Տեղադրված է 24.12.2018

Արձանագրություն թիվ 3:

Տեղադրված է 19.04.2019

Արձանագրություն թիվ 4:

Տեղադրված է 02.05.2019

1-ին <<Բ>> դասարան

Արձանագրություն թիվ 1:

Տեղադրված է 12.09.2018

Արձանագրություն թիվ 2:

Տեղադրված է 25.01.2019

Արձանագրություն թիվ 3:

Տեղադրված է 30.04.2019

2-րդ  <<Ա>> դասարան

Արձանագրություն թիվ 1:

Տեղադրված է 13.09.2018

Արձանագրություն թիվ 2:

Տեղադրված է 25.01.2019

Արձանագրություն թիվ 3:

Տեղադրված է 14.03.2019

2-րդ  <<Բ>> դասարան

Արձանագրություն թիվ 1:

Տեղադրված է 17.09.2018

Արձանագրություն թիվ 2:

Տեղադրված է 25.01.2019

Արձանագրություն թիվ 3:

Տեղադրված է 19.03.2019

Արձանագրություն թիվ 4:

Տեղադրված է 04.06.2019

 

3-րդ  <<Ա>> դասարան

Արձանագրություն թիվ 1:

Տեղադրված է 11.09.2018

Արձանագրություն թիվ 2:

Տեղադրված է 16.01.2019

Արձանագրություն թիվ 3:

Տեղադրված է 15.03.2019

Արձանագրություն թիվ 4:

Տեղադրված է 05.06.2019

 

3-րդ  <<Բ>> դասարան

Արձանագրություն թիվ 1:

                                                Տեղադրված է 13.09.2018

Արձանագրություն թիվ 2:

Տեղադրված է 16.01.2019

Արձանագրություն թիվ 3:

Տեղադրված է 15.03.2019

4-րդ <<Ա>> դասարան

Արձանագրություն թիվ 1:

Տեղադրված է 14.09.2018

Արձանագրություն թիվ 2:

Տեղադրված է 31.01.2019

Արձանագրություն թիվ 3:

Տեղադրված է 23.04.2019

Արձանագրություն թիվ 4:

4-րդ <<Բ>> դասարան

Արձանագրություն թիվ 1:

Տեղադրված է 13.09.2018

Արձանագրություն թիվ 2:

Արձանագրություն թիվ 3:

Արձանագրություն թիվ 4:

 

5-րդ <<Ա>> դասարան

Արձանագրություն թիվ 1:

Տեղադրված է 12.09.2018

Արձանագրություն թիվ 2:

Տեղադրված է 26.01.2019

Արձանագրություն թիվ 3:

Տեղադրված է 30.04.2019

Արձանագրություն թիվ 4:

 

 

5-րդ <<Բ>> դասարան

Արձանագրություն թիվ 1:

                                                                                                                                                               Տեղադրված է 11.09.2018

Արձանագրություն թիվ 2:

Տեղադրված է 15.11.2018

Արձանագրություն թիվ 3:

Տեղադրված է 17.01.2019

Արձանագրություն թիվ 4:

Արձանագրություն թիվ 5:

6-րդ <<Ա>> դասարան

Արձանագրություն թիվ 1:

Արձանագրություն թիվ 2:

Արձանագրություն թիվ 3:

Արձանագրություն թիվ 4:

 

6-րդ <<Բ>> դասարան

Արձանագրություն թիվ 1:

 Տեղադրված է 13.09.2018

Արձանագրություն թիվ 2:

 

Արձանագրություն թիվ 3:

Արձանագրություն թիվ 4:

7-րդ <<Ա>> դասարան

Արձանագրություն թիվ 1:

 Տեղադրված է 10.09.2018

Արձանագրություն թիվ 2:

Արձանագրություն թիվ 3:

Արձանագրություն թիվ 4:

 

 

7-րդ <<Բ>> դասարան

Արձանագրություն թիվ 1:

Տեղադրված է 14.09.2018

Արձանագրություն թիվ 2:

Տեղադրված է 18.09.2019

 

Արձանագրություն թիվ 3:

Տեղադրված է 18.04.2019

Արձանագրություն թիվ 4:

Տեղադրված է 03.07.2019

                                                                                                                                                                    

 

 

8-րդ <<Ա>> դասարան

Արձանագրություն թիվ 1:

Տեղադրված է 10.09.2018

Արձանագրություն թիվ 2:

Տեղադրված է 24.01.2019

Արձանագրություն թիվ 3:

Արձանագրություն թիվ 4:

 

9-րդ <<Ա>> դասարան

Արձանագրություն թիվ 1:

Տեղադրված է 10.09.2018

Արձանագրություն թիվ 3:

Տեղադրված է 14.09.2018

Արձանագրություն թիվ 4:

Տեղադրված է 14.09.2018

9-րդ <<Բ>> դասարան

Արձանագրություն թիվ 1:

                                                                                                                                                                 Տեղադրված է 19.09.2018

Արձանագրություն թիվ 2:

Տեղադրված է 14.09.2018

Արձանագրություն թիվ 3:

Արձանագրություն թիվ 4:

10-րդ <<Ա>> դասարան

Արձանագրություն թիվ 1:

Տեղադրված է 10.09.2018

Արձանագրություն թիվ 2:

 

Արձանագրություն թիվ 3:

Արձանագրություն թիվ 4:

10-րդ <<Բ>> դասարան

Արձանագրություն թիվ 1:

Արձանագրություն թիվ 2:

Արձանագրություն թիվ 3:

Տեղադրված է 14.09.2018

11-րդ <<Ա>> դասարան

Արձանագրություն թիվ 1:

Տեղադրված է 06.09.2018

Արձանագրություն թիվ 2:

Արձանագրություն թիվ 3:

Տեղադրված է 14.09.2018

Արձանագրություն թիվ 4:

11-րդ <<Բ>> դասարան                                                                                                                

Արձանագրություն թիվ 1:

Տեղադրված է 05.09.2018

Արձանագրություն թիվ 2:

Տեղադրված է 20.01.2019

Արձանագրություն թիվ 3:

Տեղադրված է 14.09.2018

Արձանագրություն թիվ 4:

 

 

 

12-րդ <<Ա>> դասարան

Արձանագրություն թիվ 1:

Տեղադրված է 14.09.2018

Արձանագրություն թիվ 2:

Տեղադրված է 17.01.2019

Արձանագրություն թիվ 3:

                                                                                                                                                                Տեղադրված է 12.04.2019

Արձանագրություն թիվ 4:

Տեղադրված է 21.05.2019

Արձանագրություն թիվ 5:

 

 

 

 

 

 

2017-2018 ՈՒՍՏԱՐԻ

 

ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ   ՀՀ Գեղաշենի Ռազմիկ Ստեփանյանի անվան միջնակարգ դպրոցի կառավարման խորհրդի

 

ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ԿԱԶՄ  ՀՀ Գեղաշենի Ռազմիկ Ստեփանյանի անվան միջնակարգ դպրոցի   կառավարման խորհրդի  

ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ   ՀՀ Գեղաշենի Ռազմիկ Ստեփանյանի անվան միջնակարգ դպրոցի մանկավարժական խորհրդի

ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ԿԱԶՄ  ՀՀ Գեղաշենի Ռազմիկ Ստեփանյանի անվան միջնակարգ դպրոցի   մանկավարժական խորհրդի 

ԾՆՈՂԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ   ՀՀ Գեղաշենի Ռազմիկ Ստեփանյանի անվան միջնակարգ դպրոցի ծնողական  խորհրդի

ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ԿԱԶՄ  ՀՀ Գեղաշենի Ռազմիկ Ստեփանյանի անվան միջնակարգ դպրոցի   ծնողական խորհրդի 

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ԵՎ ԴԱՍԱՐԱՆԱԿԱՆ ԾՆՈՂԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴՆԵՐԻ ՆԻՍՏԵՐԻ

ԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ԾՆՈՂԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

Արձանագրություն թիվ 1:Արձանագրություն թիվ 2:

Արձանագրություն թիվ 3:

Տեղադրված է 18.05.2018

 

 ԴԱՍԱՐԱՆԱԿԱՆ ԾՆՈՂԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴՆԵՐ

1-ին <<Ա>> դասարան

Արձանագրություն թիվ 1:Արձանագրություն թիվ 2

Տեղադրված է 21.03.2018

Արձանագրություն թիվ 3:

Տեղադրված է 27.04.2018

Արձանագրություն թիվ 4:

Տեղադրված է 25.05.2018

1-ին <<Բ>> դասարան

Արձանագրություն թիվ 1:Արձանագրություն թիվ 2

Տեղադրված է 21.03.2018

Արձանագրություն թիվ 3:

Տեղադրված է 27.04.2018

Արձանագրություն թիվ 4:

Տեղադրված է 24.05.2018

2-րդ  <<Ա>> դասարան

Արձանագրություն թիվ 1:Արձանագրություն թիվ 2:Արձանագրություն թիվ 3:

Տեղադրված է 21.03.2018

Արձանագրություն թիվ 4:

Տեղադրված է 30 .05.2018

 

2-րդ  <<Բ>> դասարան

Արձանագրություն թիվ 1:Արձանագրություն թիվ 2

Տեղադրված է 21.03.2018

Արձանագրություն թիվ 3:

Տեղադրված է 11.05.2018

Արձանագրություն թիվ 4:

Տեղադրված է 29.05.2018

3-րդ  <<Ա>> դասարան

Արձանագրություն թիվ 1:Արձանագրություն թիվ 2:

Տեղադրված է 21.03.2018

Արձանագրություն թիվ 3:

Տեղադրված է 07.04.2018

Արձանագրություն թիվ 4:

Տեղադրված է 12.06.2018

3-րդ  <<Բ>> դասարան

Արձանագրություն թիվ 1:Արձանագրություն թիվ 2

Տեղադրված է 21.03.2018

Արձանագրություն թիվ 3:

Տեղադրված է 07.04.2018

Արձանագրություն թիվ 4:

Տեղադրված է 11.06.2018

4-րդ <<Ա>> դասարան

Արձանագրություն թիվ 1:Արձանագրություն թիվ 2

Տեղադրված է 21.03.2018

Արձանագրություն թիվ 3:

Տեղադրված է 13.04.2018

 Արձանագրություն թիվ 4:

Տեղադրված է 08.06.2018

 

4-րդ <<Բ>> դասարան

Արձանագրություն թիվ 1:Արձանագրություն թիվ 2:

Տեղադրված է 21.03.2018

Արձանագրություն թիվ 3:

Տեղադրված է 11.05.2018

Արձանագրություն թիվ 4:

Տեղադրված է 07.06.2018

5-րդ <<Ա>> դասարան

Արձանագրություն թիվ 1:Արձանագրություն թիվ 2

Տեղադրված է 21.03.2018

Արձանագրություն թիվ 3:

Տեղադրված է 13.04.2018

Արձանագրություն թիվ 4:

Տեղադրված է 05.06.2018

5-րդ <<Բ>> դասարան

Արձանագրություն թիվ 1:Արձանագրություն թիվ 2

Տեղադրված է 21.03.2018

 

Արձանագրություն թիվ 3:

Տեղադրված է 16.04.2018

Արձանագրություն թիվ 4:

Տեղադրված է 11.06.2018

6-րդ <<Ա>> դասարան

Արձանագրություն թիվ 1:Արձանագրություն թիվ 2

Տեղադրված է 21.03.2018

Արձանագրություն թիվ 3:

Տեղադրված է 18.04.2018

Արձանագրություն թիվ 4:

Տեղադրված է 05.06.2018

6-րդ <<Բ>> դասարան

Արձանագրություն թիվ 1:Արձանագրություն թիվ 2:

Տեղադրված է 21.03.2018

Արձանագրություն թիվ 3:

Տեղադրված է 20.04.2018

Արձանագրություն թիվ 4:

Տեղադրված է 01.06.2018

7-րդ <<Ա>> դասարան

Արձանագրություն թիվ 1:Արձանագրություն թիվ 2

Տեղադրված է 21.03.2018

Արձանագրություն թիվ 3:

Տեղադրված է 08.05.2018

Արձանագրություն թիվ 4:

Տեղադրված է 31.05.2018

7-րդ <<Բ>> դասարան

Արձանագրություն թիվ 1:Արձանագրություն թիվ 2

Տեղադրված է 21.03.2018

Արձանագրություն թիվ 3:

Տեղադրված է 14.03.2018

Արձանագրություն թիվ 4:

Տեղադրված է 31.05.2018

 

8-րդ <<Ա>> դասարան

Արձանագրություն թիվ 1:Արձանագրություն թիվ 2

Տեղադրված է 21.03.2018

Արձանագրություն թիվ 3:

Տեղադրված է 26.04.2018

Արձանագրություն թիվ 4:

Տեղադրված է 05.06.2018

8-րդ <<Բ>> դասարան

Արձանագրություն թիվ 1:Արձանագրություն թիվ 2

Տեղադրված է 21.03.2018

Արձանագրություն թիվ 3:

Տեղադրված է 27.04.2018

Արձանագրություն թիվ 4:

Տեղադրված է 08.06.2018

9-րդ <<Ա>> դասարան

Արձանագրություն թիվ 1:Արձանագրություն թիվ 2:Արձանագրություն թիվ 3:Արձանագրություն թիվ 4:

Տեղադրված է 21.03.2018

Արձանագրություն թիվ 5:

Տեղադրված է 30.06.2018

9-րդ <<Բ>> դասարան

Արձանագրություն թիվ 1:Արձանագրություն թիվ 2:

Տեղադրված է 21.03.2018

Արձանագրություն թիվ 3:

Տեղադրված է 17.05.2018

Արձանագրություն թիվ 4:

Տեղադրված է 29.06.2018

10-րդ <<Ա>> դասարան

Արձանագրություն թիվ 1:Արձանագրություն թիվ 2:

Տեղադրված է 21.03.2018

Արձանագրություն թիվ 3:

Տեղադրված է 04.05.2018

Արձանագրություն թիվ 4:

Տեղադրված է 07.06.2018

 

10-րդ <<Բ>> դասարան

Արձանագրություն թիվ 1:Արձանագրություն թիվ 2:Արձանագրություն թիվ 3:

Տեղադրված է 21.03.2018

Արձանագրություն թիվ 4:

Տեղադրված է 06.06.2018

11-րդ <<Ա>> դասարան

Արձանագրություն թիվ 1:Արձանագրություն թիվ 2:

Տեղադրված է 21.03.2018

Արձանագրություն թիվ 3:

Տեղադրված է 26.04.2018

Արձանագրություն թիվ 4:

Տեղադրված է 04.06.2018

11-րդ <<Բ>> դասարան

Արձանագրություն թիվ 1:Արձանագրություն թիվ 2:

Տեղադրված է 21.03.2018

Արձանագրություն թիվ 3:

Տեղադրված է 26.04.2018

Արձանագրություն թիվ 4:

Տեղադրված է 08.06.2018

12-րդ <<Ա>> դասարան

Արձանագրություն թիվ 1:Արձանագրություն թիվ 2:Արձանագրություն թիվ 3:

Տեղադրված է 21.03.2018

Արձանագրություն թիվ 4:

Տեղադրված է 18.05.2018

Արձանագրություն թիվ 5:

Տեղադրված է 30.06.2018

 

ՆԱԽԱԿՐԹԱՐԱՆ

Արձանագրություն թիվ 1:

Տեղադրված է 17.05.2018

 

 

 

 

Հեղինակություն © 2024 Geghashenschool։ Բոլոր իրավունքները պահպանված են։
Joomla-ն ազատ ծրագրաշար է, որը տարածվում է GNU GPL արտոնագրով։