ԲԱԲԱՅԱՆ ՆԱԻՐԱ ԱԼԵՔՍԱՆԻ

       

      Նաիրա Ալեքսանի Բաբայանը ծնվել է 1967 թվականի նոյեմբե­րի 17-ին Կոտայքի

մարզի Գեղաշեն գյուղում՝ ծառայողի ընտանի­քում:

      1973-1974 ուստարում ընդունվել և 1982-1983-ին ավարտել է Գե­­ղաշենի միջնա-

կարգ դպրոցը ոսկե մեդալով:

      1985 թվականին ընդունվել է Երևանի պետական համալ­սա­րանի կենսաբանու-

թյան ֆակուլտետի կենսաքիմիայի բաժինը և ավար­տել գերա­զան­ցության դիպլոմով:

Ուսանողական տարիներին զբաղ­վել է հասա­րակական աշխատանքով. եղել է ֆա-

կուլտետի ՈՒԳԽ-ի նախագահ, ֆակուլտետի անվանական թոշակառու:

      1990-1999 թվականներին աշխատել է Աբովյան քաղաքի թիվ 7 միջ­նակարգ դպրո-

ցում որպես քիմիայի և կենսաբանության ու­սուց­չուհի:

      1997 թվականին աշխատանքի է անցել Գեղաշենի միջնակարգ դպրոցում նույն

մասնագիտությամբ:

      2003 թվականի օգոստոսի 1-ից մինչ 2021 թվականի օգոստոսի 31-ը  աշխատել է «Գեղա­շենի միջնակարգ

դպրոց» պետական ոչ առևտրային կազմակեր­պու­թյան (ՊՈԱԿ) տնօրեն:

        Ամուսնացած է, ունի 3 երեխա:

Հեղինակություն © 2024 Geghashenschool։ Բոլոր իրավունքները պահպանված են։
Joomla-ն ազատ ծրագրաշար է, որը տարածվում է GNU GPL արտոնագրով։