1912-1913 ուստարի և1913-ից մինչև 1944 ուստարի

                                  1912-1913 թվականներ

                             Առաջին ուսումնական  տարի

             Կոտայք գավառի Ճաթկռան գյուղի նորաբաց դպրոց

         վիճակահանությամբ ընդունված աշակերտների ցուցակը

 

1.    Ավետիսյան                        Բարդուղիմեոս       

2.    Ավետիսյան                        Հովհաննես  

3.    Բաբայան                            Սերոբ

4.    Դավթյան                            Մարգար

5.    Հարությունյան                   Դրաստամատ

6.    Վարդանյան                       Վարդան

7.    Կարապետյան                    Իգնատիոս

8.    Քոչարյան                           Սոս

9.    Ավետիսյան                        Թեոդորոս

10.Մաթևոսյան                        Միսակ

11.Մարգարյան                       Արամայիս

12.Բաբայան                            Վիրաբ

13.Մնացականյան                  Արշակ

14.Նավասարդյան                  Սուրեն

15.Օհանյան                            Հովհաննես

16.Հովհաննիսյան                   Յուղաբեր

17.Փանոսյան                          Հարություն

18.Փանոսյան                          Աշոտ

19.Տեր-Հարությունյան            Արամայիս

20.Տեր-Հարությունյան            Արշանուշ

21.Տոնոյան                              Նիկողոս

22.Պողոսյան                           Գևորգ

23.Ծառուկյան                         Գրիգոր

24.Այվազյան                           Միսակ

25.Գինոսյան                           Եղիշե

26.Գինոսյան                           Աշոտ

27.Պողոսյան                           Արամայիս

28.Մանուկյան                        Արշակ

29.Դավթյան                            Մարկ

30.Սահակյան                         Հմայակ

 

                 Ավելի  ուշ  ընդունվել  են՝

       

1.   Խաչիկյան                          Բալաբեկ

2.   Խաչատրյան                      Աղաբեկ

3.   Ծառուկյան                        Հմայակ

4.   Տոնոյան   եղբայրներ                                                                    

5.   Ավետիսյան                                

6.   Տեր-Հարությունյան           Արուսյակ

7.   Տեր-Հարությունյան           Լիպարիտ

8.   Տեր-Հարությունյան           Հրանուշ

9.   Տեր-Հարությունյան           Սուրեն

 

      Վիճակահանությամբ դպրոց են ընդունվել 40 աշակերտ՝ 38 տղա և 2 աղջիկ:

Մեկ ամիս հետո 14-ը հրաժարվում են դպրոցում սովորելուց միջոցներ

չունենալու պատճառով: Սովորողների շարքերը հետագայում համալրում են

վերոնշյալ 9 աշակերտները: 

 Տարրական դպրոցի առաջին շրջանավարտներից են՝

 

1.    Ավետիսյան                  Բարդուղիմեոս

2.    Ավետիսյան                  Հովհաննես

3.    Դավթյան                      Մարկ

4.    Կարապետյան              Իգնատիոս

5.    Հարությունյան             Արամայիս

6.    Հարությունյան             Արշանուշ

7.    Հովհաննիսյան             Յուղաբեր

8.    Մանուկյան                  Արշակ

9.     Մարգարյան                 Արամայիս

10.Նավասարդյան            Սուրեն

11.Պողոսյան                    Արամայիս

12.Վարդանյան                Վարդան

13.Տոնոյան                       Նիկողոս

14.Փանոսյան                   Հարություն

15.Քոչարյան                    Սոս

 

Նշված  ցուցակներում չկան սովորողների հայրանունները: 

 

             Առաջին համաշխարհային պատերազմի, ազգամիջյան և քաղաքացիական

        կռիվների ժամանակ ծանրանում է գյուղացիների վիճակը, նվազում է դպրոց

        հաճախողների թիվը, և դպրոցը ժամանակ առ ժամանակ փակվում է:

             1921 թվին բացվում է խորհրդային առաջին դպրոցը:

             1921-ից 1929 թվականներին սովորած աշակերտների մասին տվյալներ չեն

        պահպանվել. չկան մատյաններ, ցուցակներ և արխիվային նյութեր:

 

              Հայտնի է միայն, որ 1929 -1930  ուսումնական տարում դպրոցը եղել է

         յոթնամյա: 

         Ստորև տրվում է առաջին  յոթնամյակը ավարտած աշակերտների ցուցակը:

 Հայտնի չէ, թե երբ են նրանք ընդունվել դպրոց, որ թվականների ծնունդ են,

 քանի տարի են սովորել, բնիկ ճաթկռանցինե՞ր  են, թե՞ դրսից եկածներ:

 

              1929 - 1930  ուսումնական տարի

         Առաջին յոթնամյակի շրջանավարտներ

 

1.    Ազիզյան                      Խաչիկ             Սամվելի

2.    Բաբայան                    Բենիկ             

3.  Բաբայան                    Խորեն

4.  Գինոսյան                   Պետիկ

5.  Հովհաննիսյան           Վարազդատ

6.  Սահակյան                  Գերասիմ         Սարգսի

7.  Հովակիմյան               Վահրիճ

8.  Մկրտչյան                   Երվանդ

9.  Սարդարյան                Բալաբեկ          Արշակի

10.Հարությունյան            Արաքսի           Մեսրոպի

11.Հարությունյան            Հարություն      Աբրահամի

12.Սարգսյան                   Արամայիս

13.Գաղթական                 Ռուբեն

14.Գալստյան                   Գուրգեն           Բագրատի

15.Պողոսյան                    Մանթաշ          Մկրտչի

16.Մխիթարյան                Սահակ            Մեսրոպի

17.Փանոսյան                   Խաչատուր

18.Պողոսյան                    Վարանցով

19.Հովհաննիսյան            Արտավազդ     Մկրտչի 

 

             1930 – 1938 թվականներին գործած դպրոցի մասին կրկին տվյալներ չկան.

        չեն պահպանվել գրավոր փաստաթղթեր:

     1938 – 1939 ուսումնական տարվանից սկսած՝ գյուղի դպրոցը դարձել է

միջնակարգ և շարունակվում է մինչև այսօր: 

 Կա 1938 – 1939 ուստարում դպրոցն ավարտած սաների ցուցակը, սակայն

նշված չեն նրանց դպրոց ընդուվելու տարեթիվը և այլ տեղեկություններ:

Հայտնի է միայն, որ սովորել և ավարտել են 29 աշակերտներ:

 

Տրվում է միջնակարգ դպրոցն ավարտած առաջին շրջանավարտների ցուցակը:

 

                                         1938 – 1939  ուստարի

                                            10 - րդ դասարան

 

1.    Անտոնյան             Սահակ             Սաղաթելի

2.    Ավագյան               Վանիկ              Համբարձումի

3.    Ներսիսյան            Աղվան              Զալիբեկի

4.    Բադալյան             Հայկ                  Նավասարդի

5.    Հովհաննիսյան      Գեղամ              Հովհաննեսի

6.    Գրիգորյան            Գերասիմ          Գևորգի

7.    Մաթևոսյան           Պատվական     Մկրտչի

8.    Ավագյան               Սարիբեկ          Պետրոսի

9.     Մանուկյան            Սահակ             Թադևոսի

10.Սարգսյան              Սարգիս           Արտաշեսի

11.Ասատրյան             Գուրգեն           Առաքելի

12.Ղազարյան             Սուրեն             Արտաշեսի

13.Ղազարյան             Պարույր           Արտաշեսի

14.Ղազարյան             Բաբկեն            Արշավիրի

15.Ղազարյան             Պատվական     Վասակի

16.Մկրտչյան              Թորգոմ            Հայրապետի

17.Նազարյան             Սուրեն             Կարապետի

18.Սարգսյան              Սարգիս           Համբարձումի

19.Մովսիսյան             Մակիդոն        Սեդրակի

20.Ասատրյան             Գառնիկ           Հարությունի

21.Բաբայան                Պողոս              Պետրոսի

22.Բաբայան                Զալիկ              Լևոնի

23.Այվազյան               Համազասպ     Այվազի

24.Քամալյան              Գրիշա             Բալաբեկի

25.Նավասարդյան      Եպրաքսյա     

26.Բադալյան              Ազատ              Մելիքի

27.Հակոբյան               Խաչատուր

28.Գրիգորյան             Վարազդատ     Գեղամի

29.Մաթևոսյան           Պատվական     Մկրտչի 

 

      Սրանցից շատերը մասնակցել են Հայրենական մեծ պատերազմին ու զոհվել

 տարբեր ռազմաճակատներում տարբեր տարիներին:

 1935 թվականին ՀԽՍՀ Գերագույն խորհրդի հրամանագրով Կոտայքի

շրջանի Ճաթկռան գյուղը վերանվանվել է Հրազդան, և դպրոցն էլ կոչվել է

Հրազդանի միջնակարգ դպրոց:

 

      Պահպանվել է նաև 1937  թվականին առաջին դասարան ընդունված

աշակերտների ցուցակը, որոնցից շատերը տարբեր տարիներին դուրս են

եկել դպրոցից, իսկ շարունակողներն էլ ավարտել են 1946-ին կամ հետագա

տարիներին: 

                                 1937 - 1938     ուստարի

                                      1-ին դասարան

 

         1.  Ասատրյան             Լեգդա                Բալաբեկի

         2.  Ասատրյան             Հարգեն              Բալաբեկի

         3.  Գալստյան              Դաստագյուլ      Հայրապետի

         4.  Ստեփանյան          Ռազմիկ             Գեղամի

         5.  Մանուկյան            Մարիամ            Միքայելի 

         6.  Վարդանյան           Մկրտիչ             Արմենակի

         7.  Վարդանյան           Նինա                 Արմենակի

         8.  Գրիգորյան             Սերյոժա            Սուրենի

         9.  Մաթևոսյան            Լուսիկ              Մկրտչի

         10.Մաթևոսյան            Աղասի              Մկրտչի

         11.Հովհաննիսյան       Սարիբեկ           Մուխայելի   

 

                       1939 – 1940   ուստարի

                              10 - րդ դասարան

 

1.  Դավթյան                 Պատվական         Գալուստի

2.  Միքայելյան             Լիդա                    Գևորգի

3.  Մաթևոսյան             Գերասիմ             Բալաբեկի

4.  Մաթևոսյան             Պատվական         Մկրտչի

5.  Նավասարդյան        Մայրանուշ          Գրիգորի  

6.  Նավասարդյան        Մայրանուշ          (Սարանիստից)

7.  Հարությունյան        Ռիմա                   (Սարանիստից)

8.  Ալեքսանյան            Հրաչ                     Անդրեասի(Սարանիստից)

9.  Ղարիբյան                Եպրաքսյա           Ալեքսանի

10.Ղարիբյան                Օֆելյա                 (Քյուլիջայից)

11.Ղարիբյան                Երջանիկ              Միսակի

12.Քամալյան                Մանուկ                Եգորի (Սարանիստից)

13.Գրիգորյան               Գերասիմ             Ավետիսի

14.Զաքարյան               Զաքար                  (Կոտայքից)

15.Ալեքսանյան            Ծովիկ                   (Իջևանից)

16.Մանուկյան             Արամայիս

17.Մաթևոսյան            Կնյազ                    Միսակի

18.Սարգսյան              Արտյոմ                  (Զառից)  

 

                          1940 – 1941  ուստարի

                             10 - րդ դասարան

 

1.    Սարգսյան              Մանասեր        Գարեգինի

2.    Մանուկյան            Ասատուր         Արսենի

3.    Ենոքյան                 Սարգիս           Գևորգի

4.    Հովհաննիսյան       Գեղամ             Հմայակի

5.    Պողոսյան               Իշխան             Սարիբեկի

6.    Հայրապետյան       Ֆասադ             Անտոնի

7.    Խաչատրյան           Գրիգոր            Հայրոյի

8.    Շահբազյան            Նվարդ              Գրիգորի

9.     Սարգսյան              Հրաչ                 (Քյուլիջա)

10.Գրիգորյան             Վարազդատ     Մուշեղի

11.Բաղդասարյան      Անդրանիկ        (Սարանիստ)

12.Մանուկյան            Մովսես            Կարապետի (Սարանիստ) 

 

                                      1941 – 1942  ուստարի

                 10 - րդ դասարան

 

1.   Մանուկյան              Արամայիս       Գալուստի

2.   Միքայելյան             Առաքել            Եգորի

3.   Քամալյան                Մանուկ           Ենոքի (Սարանիստ)

4.   Խաչատրյան             Գրիգոր           Հայրապետի

5.   Հակոբյան                 Գեղամ            Մարտիրոսի 

 

                                    1942 – 1943   ուստարի

                                      10 - րդ դասարան

 

            1.   Թադևոսյան             Արտավազդ       Ստեփանի

            2.   Ալեքսանյան            Պատվական      Հովսեփի

            3.   Մկրտչյան               Լուսիկ               Գևորգի

            4.   Մկրտչյան               Հռիփսիկ            Գևորգի

            5.   Գրիգորյան              Ռոզա                 Եղիշի

            6.   Շահբազյան             Անգին                Գրիգորի

            7.   Գալստյան               Ծաղիկ               Գեղամի

            8.   Հովհաննիսյան       Հասմիկ              Մկրտչի

            9.   Հովակիմյան           Սաթիկ               Եգորի

           10.Հովակիմյան           Աշոտ                  Գրիգորի

           11.Գրիգորյան              Գեղամ               (Զառ)

           12.Մաթևոսյան            Անուշավան        (Զառ)

           13.Անտոնյան              Գեղանուշ           Մկրտչի

           14.Թադևոսյան            Ծաղիկ                Գեղամի

           15.Խաչատրյան           Պետիկ                Հակոբի

           16.Իսախանյան           Սարիբեկ            Մնացականի

           17.Ղարիբյան              Աղասի                Վասակի

           18.Ղարիբյան              Երջանիկ             Միսակի 

           19.Ասատրյան             Գերասիմ            Սեդրակի

           20.Ազիզյան                 Թամարա            Սամվելի

           21.Հարությունյան       Ռոզա

           22.Առաքելյան             Արտաշես

           23.Առաքելյան             Գևորգ                 Գեղամի

           24.Մանուկյան            Արտավազդ        Բարեղամի

           25.Առաքելյան             Առաքել              Գեղամի

           26.Հարությունյան       Գուրգեն            Աբրահամի 

          

                                       1943 – 1944    ուստարի

                                    10 - րդ դասարան

 

            1.  Հարությունյան        Ռոզա                Նիկողոսի

 

            2.  Խաչատրյան            Վարազդատ      Ստեփանի

 

            3.  Միքայելյան             Արեգնազ           Գևորգի

  

            Ազգանունների, անունների, հայրանունների մեջ հանդիպած ուղղագրական

      սխալները (Մուխաել, Արաքսի, Միքաելյան...) չեն ուղղվել, որովհետև  մատյան-

      ներում այդպես են գրված եղել, և հետագայում եղած փաստաթղթերն էլ նման

      ձևով են լրացվել ու պահպանվել:

            Կան անուններ, որոնք կրկնվել են մի քանի անգամ, այսինքն՝ նույն մարդու

      անունը կարող է լինել տարբեր ուսումնական տարիների ցուցակներում (ընդուն-

      վել մեկի հետ, ավարտել ուրիշի հետ): Սա բացատրվում է այսպես.

      աշակերտը դպրոց է գնացել, սովորել որևէ դասարանում, ինչ-ինչ պատճառներով

      դադարեցրել սովորելը (հիվանդության, ծնողին կորցնելու, աշխատելու և այլն),

      հետո շարունակել ուսումը և ավարտել հաջորդ ուսումնական տարիներին:

     

 

 

Հեղինակություն © 2024 Geghashenschool։ Բոլոր իրավունքները պահպանված են։
Joomla-ն ազատ ծրագրաշար է, որը տարածվում է GNU GPL արտոնագրով։