Հայտարարություն թափուր աշխատատեղի մասին

ՀՀ Կոտայքի   մարզի « Գեղաշենի Ռազմիկ Ստեփանյանի անվան միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ում առաջացել է ուսուցչի օգնականի 3.5 միավոր հաստիք   թափուր աշխատատեղ, միավոր  դրույքաչափը 104.720 դրամ:  

   Թափուր աշխատատեղը  կհամալրվի օրենքով սահմանված կարգով: Ուսուցչի օգնականի պաշտոնը զբաղեցնողը պետք է ունենա բարձրագույն մանկավարժական կրթություն, կամ բարձրագույն կրթություն և վերջին 10տարվա ընթացքում առնվազն 3 տարվա աշխատանքային ստաժ:   

 

Ցանկացողները դիմեն տնօրենությանը՝ ներկայացնելով 

1) Փաստաթուղթ (դիպլոմ)` «Հանրակրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 26-րդ հոդվածի 1-ին մասի պահանջին համապատասխան որակավորման վերաբերյալ,

2) անձնագրի պատճենը,

3) ինքնակենսագրություն 

4) Թափուր տեղը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքներին և աշխատանքային ունակություններին ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի, հավաստագրերի պատճենները (դրանց առկայության դեպքում),

5) մեկ լուսանկար` 3x4 չափսի,

Փաստաթղթերի պատճենները պետք է ներկայացնել բնօրինակների հետ: Փաստաթղթերն ընդունվում են սեպտեմբերի 15 -ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ, ամեն օր՝ ժամը 09:00-ից 16: 00-ն, բացի  կիրակի և այլ ոչ աշխատանքային օրերից: 

Տեղեկությունների համար զանգահարել +374-98-09-06-08:

                                                                                                                                                      Տնօրենություն 

Տեղադրված է 15.09.2020 

 
Հեղինակություն © 2021 School: Բոլոր իրավունքները պահպանված են: